OPLÆG på banerne

Vinterregler

Spil med påbudt ”Oplæg”: (tillempet efter DGU´s Standard Lokalregel E-3)

En bold, der ligger i det generelle område (tætklippet græsareal, fairwayhøjde eller lavere), må løftes, renses og genplaceres uden straf. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Spilleren må placere den på et sted indenfor et scorekorts længde fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindelig lå.

Hvis bolden ikke markeres, eller markeres forkert, eller spilles uden at markeringsmærket fjernes, pådrager spilleren sig et straffeslag.

Andre overtrædelser straffes med ”generel straf”.

Der kan fortsat handicapreguleres med denne lokalregel.

OBS: Hvis ”spillekommiteen” tillader, at der i det generelle område må lægges op på ”klippede arealer”, må der ikke handicapreguleres.

(oktober 2019, Regel-og Dommerudvalget)

Scroll to top