Turneringsplan

Turneringsplanen er ved at blive udarbejdet

Turneringsplan for Seniorklubben 2021     
      
April13stabelfordgunstartkl.9.00Åbningsturnering
 20stabelfordløbendekl.8.00 
 27stabelfordgunstartkl.9.00 
      
Maj4stabelfordgunstartkl.9.00Fødselsdagsturnering
 11stabelfordløbendekl.8.00 
 18holdspilgunstartkl.9.00 
 25stabelfordløbendekl.8.00 
      
Juni1stabelfordgunstartkl.8.00 
 8stabelfordløbendekl.8.00 
 8-10Forårs/sommertur   
 15holdspilgunstartkl.8.00 
 22stabelfordgunstartkl.8.00 
 29stabelfordgunstartkl.8.00 
      
Juli6stabelfordgunstartkl.8.00 
 13holdspilgunstartkl.8.00 
 20stabelfordgunstartkl.8.00 
 25-31festuge   
      
August3Julemærkehjem turn.gunstartkl.9.00 
 10Venskabsturneringgunstartkl.9.00Kalundborg i Korsør
 17Venskabsturneringgunstartkl.9.30i Dragsholm
 17stabelfordløbendekl.9.00 
 24holdspilgunstartkl.8.00 
 31stabelfordgunstartkl.8.00 
      
September7stabelfordløbendekl.8.00 
 14stabelfordløbendekl.9.00 
 14-16Efterårstur til Benniksgård   
 21holdspilgunstartkl.9.00 
 28stabelfordløbendekl.9.00 
      
Oktober5stabelfordløbendekl.9.00 
 12holdspilgunstartkl.9.00 
 19stabelfordløbendekl.9.00 
 26stabelfordgunstartkl.9.00 
      
November2stabelfordløbendekl.9.00 
 9holdspilgunstartkl.9.00evt.generalforsamling og julefrokost
 16stabelfordløbendekl.9.00 
 23stabelfordløbendekl.9.00 
 30stabelfordløbendekl.9.00
Scroll to top