Hvem er vi

Hvem er Vi.

Seniorklubbens medlemmer er en blandet flok.

En del par, men også en del singler.

Vi er fordelt 60/40 på mænd og kvinder.

Vi bestræber os på at være en rummelig klub,

hvor der også er plads til de knap så øvede.

Vi har et turneringsudvalg som sørger for en varieret sammensætning af de enkelte starter.

Det betyder at nye og gamle medlemmer samt høje og lave handicap kommer i start sammen.

For at blive medlem af klubben skal
* For at blive medlem af klubben skal man være fyldt 50 år inden årets
udgang.

Vi spiller turneringer hver tirsdag hele året.

Så længe Old Course er åben, spilles der her normalt løbende start, dog en gunstart om måneden.

På Harboe Course spilles der løbende start over 9 og 18 huller.

Vi har 2 venskabsklubber som vi spiller imod 1 gang om året.
Klubberne er Dragsholm og Kalundborg.

Vi arrangerer hvert år 2 match ture af 2-3 dages varighed. En om foråret og en i efteråret.

Turene kan gå både til steder i Danmark og i vore nabolande.

Som medlem bliver du løbende orienteret om alle aktiviteter i nyhedsbreve.

Har du lyst til at blive medlem i Seniorklubben, er du hjerteligt velkommen.

Sådan bliver du medlem:

Indbetal kontingent for 2023 på kr. 400,00 på konto 6820 1442453.

Skriv i overførslen dit navn og DGU nr.

Kontingentet giver dig ret til at deltage i alle Seniorklubbens arrangementer og turneringer.

Scroll to top