Hvem er vi

Seniorklubbens medlemmer er en blandet flok.
En del par, men også en del singler.
Vi er fordelt 60/40 på mænd og kvinder.
Vi bestræber os på at være en rummelig klub, hvor der også er plads til de knap så øvede.
Vi har et turneringsudvalg som sørger for en varieret sammensætning af de enkelte starter. Det betyder at nye og gamle medlemmer samt høje og lave handicap kommer i start sammen.

For at blive medlem af klubben skal

  • mænd være fyldt 55 år
  • kvinder skal være fyldt 50 år.

For at spille på Old Course skal man have spilleret.

Kontingentet for 2021 er kr. 150,00, hertil skal lægges et turneringsfee på kr. 200,00.
Det sidste giver ret til at deltage i alle præmiegivende turneringer på Old Course.

Vi spiller turneringer hver tirsdag hele året.

Vi har 2 venskabsklubber som vi spiller imod 1 gang om året.
Klubberne er Dragsholm og Kalundborg.

Vi arrangerer hvert år 2 matchture af 2-3 dages varighed. En om foråret og en i efteråret.
Turene kan gå både til steder i Danmark og i vore nabolande.

Som medlem bliver du løbende orienteret om alle aktiviteter i nyhedsbreve.

BLIV MEDLEM

Hvordan melder du dig ind ?

Du kan ringe til vores kasserer
Birgit Sørensen 2254 7213.

Eller skrive til hende:
bogeparken12@gmail.com

Du skal skrive: dit navn, DGU nr., adresse, tlf., og
e-mailadresse .

Du skal indbetale kr. 350,- på konto: 6820 1442453

Har du lyst til at være med i Seniorklubben, er du hjertelig velkommen.

Scroll to top