Turneringsregler

Hvem og hvornår

Hver torsdag året rundt har du mulighed for at spille med i Manneklubbens turneringer.

Manneklubben er for mandlige spillere på minimum 22 år og med et handicap på max. 54.

Er du potentiel medlem af Manneklubben kan du spille med i 2 turneringer inden du melder dig endelig ind i Manneklubben.

 

Manneklubben har fortrinsret på Old Course følgende tider i sommerperioden ca. 1. april til ca. 31. oktober:

  • Start 1: 08:20 – 09:30 løbende start
  • Start 2: 16:00 – 16:10 løbende start

Det tilstræbes, at første turnering i måneden er en gunstart kl. 15:30 med efterfølgende fællesspisning.

I vinterperioden fra ca. 1. november til ca. 31.marts spiller vi 2 runder på Harboe Course. Hvis der er plads på banen, spilles turneringerne som gunstarter tidligt om morgenen. Medlemskab af Manneklubben er ikke nødvendig for at deltage i turneringerne i vinterperioden.

Mød altid op og vær spilleklar min. 15 minutter før din starttid

Rækkeinddelinger

Række HCP
A 00,0 – 24,1
B 24,2 – 54,0

Turneringsgebyr

På alle turneringsdage i sommerperioden betales et turneringsgebyr på kr. 25, der benyttes til indkøb af præmier m.v.

I vinterperioden er turneringsgebyret kr. 20.

Kontingent

Det årlige kontingent for medlemskab på kr. 300 forfalder til betaling 1. april. Det dækker bl.a. spisning ved den årlige generalforsamling i november og den traditionelle julefrokost i december.

Kontingentet indbetales på konto reg.nr. 6685 konto 0013869030 i Sparekassen Kronjylland.

Husk i teksten at anføre dit navn og medlemsnr. i Korsør Golf Klub. Har du ikke netbank kan beløbet indbetales direkte til vores kasserer.

Tilmelding til turneringer

Skal ske via Golfbox og kan gøres 14 dage før turneringsdagen, men senest onsdagen før kl. 8:00.

Ved tilmelding bliver du bedt om at anføre, hvilken start du ønsker (1 eller 2) samt om du deltager i en eventuel fællesspisning.

Via mail vil du senest onsdag få besked om din starttid og dit starthul.

Har du ikke adgang til Golfbox kan tilmelding ske via et andet medlem, henvendelse til den turneringsansvarlige eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Skulle det ske, at du af en eller anden årsag ikke har fået tilmeldt dig rettidigt, så ring/sms/mail til den turneringsansvarlige eller mød op på turneringsdagen, så findes der sikkert en plads.

Afbud sker til den turneringsansvarlige. Er du tilmeldt spisning, er betaling for maden normalt bindende

Præmier

For hver turneringsdag er der præmier for hver påbegyndt 7 spillere i hver række. Dog skal der være min. 3 spillere i en række for at udløse en præmie.

Præmieuddeling finder som hovedregel sted den første torsdag i hver måned under fællesspisningen i Golf Cafeen.

Der er altid præmie for ”tættest på flaget” på par 3-hullerne i sommerperioden.

Generelle regler og forhold

Der skal altid afleveres korrekt udfyldt og underskrevet scorekort.

Vores turneringer er handicaptællende, dog ikke ved holdspil.

Når vi spiller slagspilsvarianten Maksimum score gælder følgende:

Har du på et givent hul, ikke fået bolden i koppen i 2 x hullets par, noteres 7-9-11 slag på scorekortet.

Ved ens score afgøres placeringerne efter den matematiske metode: banens sidste 9, sidste 6, sidste 3, sidste hul og lodtrækning.

En evt. Pedro scorer 1 point på par 3 og par 5 hullerne og 2 point på par 4 hullerne.

I forbindelse med klubmesterskabet afvikles vores puttekonkurrence om den gyldne putter.

For venskabsturneringer kan andre turneringsregler være gældende, men dette afgøres fra gang til gang.

De seje

Har du lyst til at spille mere golf, så er De seje en mulighed. De spiller hver mandag formiddag året rundt.

Tilmelding i Golfbox senest lørdag kl. 18. Turneringsfee kr. 20.

Scroll to top