Hvem er vi

Manneklubben er den ene af 4 ”klubber i klubben” med fortrinsret, altså fast tildelte spilletider.

Foreningens formål er

  • at fremme herregolfen i Korsør Golfklub
  • arrangere ugentlige turneringer og turneringer mod andre golfklubber
  • arrangere golfture

Turneringsregler bestemmes af Manneklubbens bestyrelse.

Ovennævnte er uddrag af Manneklubbens  vedtægter, som du kan se i deres fulde ordlyd, ved at klikke dig ind på dette menupunkt.

Klubben er åben overfor alle medlemmer, der er fyldt 21 år og har et fuldtids medlemskab af KGK.

Klubben er ligeledes aktiv med hjælp til øvrige aktiviteter i KGK, bl.a. indslusning af begyndere i golfspillet, hjælp ved afvikling af turneringer i KGK og lignende og der i gennem med til at skabe såvel gode sportslige som sociale rammer for samværet i KGK.

Manneklubben har en bestyrelse på 5 mand, som altid kan kontaktes, hvis du har spørgsmål om klubbens aktiviteter.

Vi afvikler vore turneringer på torsdage og der spilles efter den for sæsonen fastlagte turneringsplan og tilmelding sker via GolfBox. Se vore turneringsregler m.v.

På den første turneringsdag i måneden arrangerer vi fællesspisning i Golf Caféen. Under fællesspisningen uddeles præmier for forrige måneds resultater og her er der tradition for, at rigtig mange deltager.

På hver turneringsdag betales et startgebyr på 25 kroner der benyttes til indkøb af præmier m.v.

Det årlige kontingent for medlemskab i Manneklubben er 300 kroner som bl.a. dækker spisning ved den årlige generalforsamling i november og den traditionelle julefrokost i december.

Vi håber med dette at have givet dig et lille indblik i de aktiviteter og fordele man har som medlem af Manneklubben.

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du henvende dig til et af klubbens bestyrelsesmedlemmer eller blot møde op en torsdag og få en snak om medlemskab.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Manneklubben.

På bestyrelsens vegne
Bent Overlade
formand

Scroll to top