Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser

Turneringsbetingelser ved afvikling af klubturneringer i Korsør Golf Klub som gælder, hvis ikke andet er anført på tilmeldingslisten

Deltagerbegrænsning

Kravet for deltagelse i klubturneringer er HCP 54.

I singleturneringer vil der maksimalt være 1 juniorspiller på hvert hold.

2 juniorer kan ikke stille op sammen i par-turneringer.

Afbud til turnering

Afbud før tilmeldingsfristens udløb – klokken 12:00 torsdagen før turneringen – skal ske ved henvendelse til kontoret eller turneringslederen. Indbetalt turneringsgebyr udbetales ved personlig henvendelse på kontoret.

Afbud efter tilmeldingsfristens udløb, skal ske til enten turneringslederen eller kontoret, og medfører tab af turneringsgebyr.

Scorekort

Scorekort skal være afhentet senest 15 minutter før spillerens tee-off – ved gunstart dog 30 minutter før tee-off.

Efter spillet afleveres boldens scorekort samlet til turneringsledelsen eller i dertil opsat afleveringskasse.

Udelukkelse

Medlemmer i kontingentrestancer eller ubetalte gebyrer til klubben, kan ikke deltage i turneringer.

Mobiltelefon

Mobiltelefoner skal være slukket under spillet med mindre turneringslederen har givet særskilt tilladelse til en spiller.

Afstandsmåler

Det må benyttes udstyr som udelukkende kan måle afstand. Hvis udstyret kan måle andet (f.eks. vind, temperatur, højde m.v.) diskvalificeres spilleren efter regel 14-3, uanset om man har benyttet oplysningerne eller ej.

Lige scores

Ved lige scores afgøres den endelige placering, som følger

  • Hulspil: der spilles sudden death play-off
  • Gunstart og slagspil: vinder er spilleren med bedste score på banens sidste 9, 6, 3, 1 huller – derefter lodtrækning

Protester/afgørelser

Hvis en dommer ikke er udpeget, afgør turneringsledelsen alene og endeligt alle spørgsmål om faktiske forhold og regler.

Præmieoverrækkelse

Foregår som udgangspunkt 30 minutter efter hver rækkes afslutning.

Der kræves personlig tilstedeværelse for modtagelse af præmie. Et fravær medfører tab af præmie, men ikke placering. Præmien overgår til lodtrækningspræmie, som også kræver personlig tilstedeværelse.

Tilmelding til turnering

Tilmelding og betaling på www.golfbox.dk eller undtagelsesvis på kuverter der findes på skranken i klubhuset, og sidstnævnte tilmeldinger er først gældende, når klubben har modtaget betaling af turneringsgebyret.

Gebyret skal være klubben i hænde inden tilmeldingsfristens udløb.

Telefonisk tilmelding er ikke mulig.

Sidste frist for tilmelding til en turnering er klokken 12.00 torsdagen før turneringen med mindre andet er anført. Er betaling IKKE modtaget senest ved tilmeldingsfristens udløb, vil man ikke komme med på startlisten.

Turneringsgebyret
Se turneringsopslaget eller betingelser for respektive turnering.

Startliste

Offentliggøres på www.golfbox.dk og udsendes automatisk via mail.

Rækkeinddelinger

RækkeHerrerDamer
AOp til 17Op til 17
B17,1 – 26,417,1 – 26,4
C26,5 – 36,026,5 – 36,0
D37,0 – 54,037,0 – 54,0

Er der tilmeldt under 40 deltagere, afvikles turneringen i 2 lige store rækker.
Såfremt der ved tilmeldingsfristens udløb ikke er tilmeldt minimum 25 deltagere, vil turneringen blive aflyst.

Der kan ved tilmelding til en turnering med løbende start, altid ønskes tidlig / sen start – dog kun inden for samme række.

I ganske særlige tilfælde, kan dette princip fraviges.

For sen ankomst

Ankomst mere end 5 minutter efter tee-off medfører diskvalifikation.

Ankomst mindre end 5 minutter efter tee-off straffes i scoren således

  • Hulspil: Tab af 1. hul
  • Slagspil: 2 strafslag
  • Stableford: der modregnes 2 point i den samlede score

Udeblivelse fra start uden afbud vil medføre tab af turneringsgebyr, samt karantæne i efterfølgende klubturnering.

Klubtee

Klubturneringer afvikles fra gul tee for herrer og rød tee for damer.

Caddie

Det er tilladt at anvende caddie ved turneringer.

Buggy/Caddy-car

Buggy / caddycar må anvendes ved turneringer af alle spillere, dog ikke ved klubmesterskaber.

Scroll to top