Formål

Det er KGK’s Venners formål at støtte Korsør Golf Klub, såvel økonomisk som ved afholdelse af arrangementer, der styrker fællesskabet i Korsør Golf Klub og Korsør Golf Klubs Venner.

I henhold til foreningens vedtægter kan der:

Ydes kontant støtte til et konkret formål i Korsør Golf Klub

KGK’s Venner bidrager ikke til den løbende drift af Korsør Golf Klub, enkeltpersoner eller grupper i Korsør Golf Klub.

For at den økonomiske støtte skal kunne effektueres, er det venneforeningens opgave at indsamle økonomiske midler på forskellig vis.

Det kan ske på følgende måder:
1. at arrangere forskellige aktiviteter for foreningens medlemmer og andre interesserede med det formål at skabe et økonomisk overskud.

2. at motivere flest mulige af golfklubbens medlemmer til at tegne medlemskab af KGK’s venneforening.

Alle er velkomne til at stille forslag om aktiviteter. Forslag kan fremsendes til kgk.venner@gmail.com

Scroll to top