Sports Team Slagelse

Sports Team Slagelse er en selvejende organisation etableret af Slagelse Kommune, Slagelse Erhvervsforening og SIKS. Sports Team Slagelse har hjemsted i Slagelse Kommune.

Sports Team Slagelse blev stiftet den 24. november 2005 på foranledning af den daværende Slagelse Kommune.
Organisationens bestyrelse består af følgende:

  • Borgmesteren i Slagelse Kommune.
  • 2 medlemmer udpeget af Byrådet blandt Byrådets medlemmer.
  • 3 medlemmer udpeget af Slagelse Erhvervsråd blandt Erhvervsrådets medlemmer eller blandt erhvervssponsorerne i Sports Team Slagelse.
  • 1 repræsentant udpeget af Slagelse Idræts Råd (SIR).
  • 1 repræsentant udpeget af medlemsklubberne.
  • 1 repræsentant udpeget af uddannelsesinstitutionerne i Slagelse Kommune.

Center for Kultur- og Fritid udpeger en tilforordnet og fungerer som sekretariat for organisationen.

Sports Team Slagelse er en selvejende organisation etableret af Slagelse Kommune, Slagelse Erhvervsforening og SIKS. Sports Team Slagelse har hjemsted i Slagelse Kommune.

Det er organisationens formål, at medvirke til at give Slagelse Kommune en idrætsprofil, som gennem støtte til eliteidrætten kan give kommunen en positiv omtale og en profilering, der på sigt medvirker til en positiv opfattelse af kommunen.

Dette skal ske med udgangspunkt i den af Slagelse Kommune til enhver tid gældende politik omkring eliteidræt.

http://www.sportsteamslagelse.dk/

Scroll to top