Slagelse kommune

Storebæltsbroen er valgt som symbol for Slagelse Kommune, fordi broen signalerer sammenhæng, dynamik og energi i balance med den omkringliggende natur. Broen er symbol på en fremtidsorienteret kommune med høje ambitioner, som sætter mennesket og teknologisk formåen i centrum. Storebæltsbroen er et vartegn, der sikrer, at alle ved, hvor Slagelse er fysisk placeret, nemlig i midten af Danmark.

Det første du møder, når du krydser Storebæltsbroen fra vest, er Slagelse Kommune. En kommune med ca. 80.000 indbyggere – Danmarks 16. største kommune.180 km kyst med den ene sand og badestrand efter hinanden.Central placeret i Danmark i det sydvestlige hjørne af Sjælland med øerne Agersø, Omø og Sprogø.100 landsbysamfund og de tre største byer Skælskør, Korsør og Slagelse.
Fritids- og idrætslivet prioriteres højt i Slagelse. Byrådet har med en offensiv fritidspolitik udstukket som mål, at Slagelse Kommune skal være et kraftcenter på elite-idrættens område.

Det skal derfor sikres, at der udvikles et attraktivt og sammenhængende idrætsmiljø, som vil tiltrække eliteidrætsudøvere og talenter.
Kraftcentrene har til formål at opkvalificere faciliteterne inden for specifikke idrætsgrene, så der skabes optimale rammer for bredde såvel som eliten. Samtidig har kraftcentrene til opgave, at styrke uddannelsen af trænere og ledere, forbedre talentudviklingen og sikre kvalitet og alsidighed i træningen til gavn for udøverne på alle niveauer.
Slagelse Kommune vil arbejde målrettet på at styrke eliteidrætten i et tæt samarbejde og dialog med Sports Team Slagelse og relevante idrætsforbund under DIF.
Sports Team Slagelse, der er en selvstændig eliteidrætsorganisation, skal til stadighed tilføres kommunale midler således at eliteidrætten og talentplejen fortsat sikres gennem et samspil mellem Slagelse Kommune, erhvervslivet, eliteklubberne og uddannelsesinstitutionerne.
Golfteam Korsør er stolt af at være en del af kommunens visioner på eliteområdet

Se filmen om vores dejlige kommune:

Scroll to top