Corona adfærdsregler

Dansk Golf Unions anbefalinger pr. 11. juni 2020

På baggrund af DGU´s anbefalinger gælder følgende regler i Korsør Golf Klub

Regler for spil på banerne og for den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
 3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.
 4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 5. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.
 6. Vær med til at sikre god hygiejne. Medbring gerne selv håndsprit.
 7. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko

 

Regler vedr. brug af træningsfaciliteter (DGU & PGA)

 1. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.
 2. Der må gerne være flere grupper á 50 personer der træner, blot grupperne er klart adskilte.
 3. Medbring gerne selv håndsprit til afspritning af fælles berøringspunkter (flag på putting green, boldmaskine mv). Medbring gerne selv
 4. Der bør være en frivillig/træner til stede når børn/unge træner sammen i grupper.

 

Regler til træning (DGU & PGA)

 1. Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber.
 2. Træneren bør til enhver tid sikre minimum én meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Regler vedr. turnerings- og aktivitetsafvikling

 1. Der kan afvikles turneringer med løbende start. Vær opmærksom på ikke at forsamle mere end 50 personer på noget tidspunkt.
 2. Der kan afvikles turneringer med gunstart med op til 50 deltagere. Vær opmærksom på ikke at forsamle mere end 50 personer på noget tidspunkt (restaurant undtaget). Dette gælder især omkring ankomst, registrering og afslutning. Såfremt man ønsker at afvikle en gunstart med mere end 50 deltagere, kan golfklubben søge den lokale politimyndighed om tilladelse.
 3. Indtjekning, betaling, fælles informationer og præmieoverrækkelse bør kun foregå, såfremt forsamlingsforbuddet på 50 personer samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan overholdes.
 4. Sommeraktiviteter for børn og unge er undtaget for forsamlingsforbuddet. Her må golfklubber ligeledes invitere maksimalt 500 personer til et fælles arrangement.
 5. Registrering af scores kan eventuelt foregå online, så fysiske scorekort ikke cirkulerer mellem spiller, markør og turneringsledelsen. I det tilfælde bør turneringsledelsen definere metoden til indberetning i turneringsbetingelserne.

 

 Regler vedr. klubhuset

 1. Klubhuset, terrasse og bagrum mv. kan benyttes. Vær opmærksom på forsamlingsforbuddet på max 50 personer.
 2. I lokaler hvor offentligheden har adgang og hvor man sidder ned, må der maksimalt være 1 person pr. 2 m2 gulvareal.
 3. Vedr. mødeaktiviteter så skal lokalet være tilstrækkelig stort til, at alle deltagere kan sidde med minimum én meters afstand. Husk at vaske hænder eller brug håndsprit, inden du går ind i mødelokalet. Vær opmærksom på at vejen til og ind i et større lokale også udgør en risiko for smittespredning. Undgå at give hånd eller have fysisk kontakt, når I mødes.
 4. Omklædningsrum, bade- og toiletfaciliteter kan benyttes. Der foretages daglig rengøring.
 5. Vær opmærksom på god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Regler vedr. restaurant/café 

 1. Der må maksimalt være 1 person pr. 2 m2 gulvareal i lokaler, hvor man sidder ned.
 2. Forsamlingsforbuddet er også her 50 personer. Undtaget er alle arrangementer m.v. i restauranter, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned. Her er max. hævet til 500 deltagere ved for eksempel en generalforsamling, bryllup eller bespisning i forbindelse med et golfarrangement.
 3. Restauranter og cafeer kan have flere selskaber samtidigt, hvis der holdes en afstand mellem selskaberne på 1 m.
 4. Udendørsservering indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber.
Scroll to top