Lokale regler

 1. Banemarkeringer kan være pæle, plader eller spraymaling.
  • Hvide pæle – Out of bounds
  • Røde markeringer – Strafområde
  • Røde markeringer med grøn top – Strafområde med spilleforbud
  • Blå markeringer  – Areal under reparation
  • Blå markering med grøn top – Areal under reparation med spilleforbud
  • Sort pæl/skive  – Droppezone
 2. Afstandsmarkeringer samt røde, grønne, blå, sorte, blå/grøn og rød/grøn markeringer er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.
 3. Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.
 4. Anbragte sprinklere er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.
 5. Out of bounds på hul 1 er defineret af hegnspælene mod boldbanen på højre side.
 6. Out of bounds på hul 17 er defineret af hegnet mod militærområdet på højre side.
 7. Out of bounds grænsemarkeringerne på 5. og 10. hul, er gældende ved spil af disse huller. Ved spil af andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer. Når de fysiske markeringer ophører angiver en hvid pil grænsernes uendelighed.
 8. Bold out of bounds eller mistet.
  Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (Læs regel i PDF) eller  (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.)
 9. Dyreekskrementer fra hunde, ænder, gæs, og hjorte behandles enten som:
  1. En løs naturgenstand, der kan fjernes efter Regel 15.1 eller
  2. Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter Regel 16.1.
 10. Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet til venstre for teestedet på hul 7, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, medmindre den oprindelige bold findes inden for 3 minutters søgetid.
  1. ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.
  2. findes i strafområdet – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold, eller med den provisoriske bold.
 11. 16. hul – Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet må spilleren tage lempelse med 1 strafslag efter Regel 17.1 eller ved at droppe en bold i droppezonen. Lempelsesområdet er radius 1 køllelængde fra den sorte skive. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

Straf for overtrædelse af lokalregler – generel straf

Afstand til forkant af green er markeret med natursten: Gul = 150 m / Rød = 100 m / Blå = 50 m
Det er en spillergruppes ansvar at holde trit med gruppen foran.
Hvis spillergruppen har et ledigt hul foran, skal spillergruppen bagved lukkes igennem.
En enkelt spiller har ingen rettigheder.
Lørdag, søndag og helligdage to-bolde ingen rettigheder til at blive lukket igennem.

Standard lokalregel E-5: (Læs regel i PDF)
Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds

Straf for overtrædelse af lokalregler – generel straf

Afstand til forkant af green er markeret med natursten: Gul = 150 m / Rød = 100 m.
Det er en spillergruppes ansvar at holde trit med gruppen foran.
Hvis spillergruppen har et ledigt hul foran, skal spillergruppen bagved lukkes igennem.
En enkelt spiller har ingen rettigheder.

Godkendt af DGU marts 2019

En enkelt spiller har ingen rettigheder. Standard lokalregel E-5: (Læs regel i PDF)
Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds

GODKENDT AF DGU Marts 2019

 1. Banemarkeringer kan være pæle, plader eller spraymaling.
  • Hvide pæle – Out of bounds
  • Røde markeringer – Strafområde
  • Røde markeringer med grøn top – Strafområde med spilleforbud
  • Blå markeringer – Areal under reparation
  • Blå markering med grøn top – Areal under reparation med spilleforbud
  • Sort pæl/skive  – Droppezone
 1. Afstandsmarkeringer samt røde, grønne, blå, sorte, blå/grøn og rød/grøn markeringer er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.
 2. Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.
 3. Anbragte sprinklere er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.
 4. Out of bounds grænsen på hul 6 er defineret af hegnet langs nor-stien mod Militærområdet.
 5. Out of bounds grænsen på hul 8 er defineret af en banenære kant af asfaltvejen bag greenen.
 6. Bold out of bounds eller mistet.
  Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.)
 7. Dyreekskrementer fra hunde, ænder, gæs, og hjorte behandles enten som:

En løs naturgenstand, der kan fjernes efter Regel 15.1 eller
Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter Regel 16.1.

Straf for overtrædelse af lokalregler – generel straf

Afstand til forkant af green er markeret med natursten: Gul = 150 m / Rød = 100 m.
Det er en spillergruppes ansvar at holde trit med gruppen foran.
Hvis spillergruppen har et ledigt hul foran, skal spillergruppen bagved lukkes igennem.
En enkelt spiller har ingen rettigheder.

Godkendt af DGU marts 2019

En enkelt spiller har ingen rettigheder. Standard lokalregel E-5: (Læs regel i PDF)
Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds

GODKENDT AF DGU Marts 2019

Scroll to top