Corona adfærdsregler

Dansk Golf Unions anbefalinger pr. 18. maj 2020

På baggrund af DGU´s anbefalinger gælder følgende regler i Korsør Golf Klub

Regler for spil på Old Course og Harboe Course

 • Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere.
 • Kørsel i buggy er tilladt. Også for personer fra forskellige husstande.
 • Leje af buggies, trolleys samt udstyr er atter muligt.
 • Flag og hulkop etableres som normalt.
 • Riverne er tilbage i bunkers. Derved bortfalder den midlertidige lokalregel vedrørende spil fra bunker.
 • Affaldsspande og boldvaksere etableres igen.
 • Vær med til at opretholde en god hygiejne. Medbring gerne selv håndsprit.

 

Åbning af kontor og klubhus

 • Kontoret er åbent. Maksimalt 2 personer i kontorets forrum.
 • Bestyrelses- og udvalgsmøder kan afholdes med minimum 1 meters afstand mellem deltagerne.
 • Toiletterne er åbne. Dog er omklædningsrum fortsat lukket.
 • Udskrivning af scorekort og betaling af greenfee sker i forhal i indgangen til klubhuset. Maksimalt 2 personer i forhallen ad gangen. Der betales i ProBox automat eller via Mobil Pay – 91844 – husk navn og spilletid.
 • Der anbefales elektronisk booking uden bekræftelse eller bekræftelse via Golfbox app.
 • Se endvidere under ”Åbning af Caféen”.

 

Åbning af Caféen

 • Caféen åbner den 18. maj og i henhold til Erhvervsministeriets retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer mv.
 • Der må maksimalt være 1 person pr. 2 m2 gulvareal i lokaler, hvor man sidder ned.
 • Forsamlingsforbuddet skal respekteres, og der kan derfor ikke serveres for et selskab større end 10 personer.
 • Caféen kan godt have flere selskaber samtidig, hvis der holdes en afstand mellem selskaberne på 1 meter.
 • Et selskab bør bestå af personer, der er vant til at omgås hinanden, eksempelvis har spillet sammen.

 

Regler til den enkelte golfspiller

 • Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 • Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev anvisningerne
 • Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være at give hånd eller kramme før og efter runden.
 • Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.
 • Overhold altid forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer.
 • Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.
 • For ”personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger – https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko.

 

Regler for turnerings- og aktivitetsafvikling

 • Indtjekning, betaling, fælles information og præmieoverrækkelse må kun foregå, såfremt forsamlingsforbuddet på 10 personer samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan overholdes.
 • Registrering af scores kan foregå online, så fysiske scorekort ikke cirkulere mellem spiller/markør og turneringsledelsen. I det tilfælde skal turneringsledelsen definere metoden til indberetning i turneringsbetingelserne.
 • Turneringsledelsen skal definere, hvorledes resultater kan indberettes så fysiske scorekort undgås.
 • Turneringer skal afvikles med løbende start, så forsamling og ophold i klubben minimeres. Gunstart øger risikoen for brud på forsamlingsforbuddet, både i forbindelse med ankomst, opvarmning og afslutning af en turnering.
 • Reglerne for anvendelse af træningsfaciliteterne skal overholdes.

 

Regler vedr. træningsfaciliteterne (DGU & PGA)

 • Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere.
 • Vær opmærksom på forsamlingsforbuddet, så der til enhver tid ikke er over ti personer på et givet træningsområdeområde.
 • Der kan trænes i grupper af maksimalt 10 personer inkl. træner. Deltagerne må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 • Trænes der i flere grupper á op til 10 personer, skal der sikres en afstand på minimum 2 meter mellem grupperne.
 • Der skal være en frivillig/træner til stede når børn/unge træner sammen i grupper.
 • Vær meget opmærksom på god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Regler til træning (DGU & PGA)

 • Træneren aflyser alle lektioner, såfremt træneren har symptomer på snue, hoste eller feber.
 • Træneren sikrer minimum 1 meters afstand til elever.
 • Der kan trænes i grupper af maksimalt 10 personer inkl. træner. Deltagerne må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 • Trænes der i flere grupper á op til 10 personer, skal der sikres en afstand på minimum 2 meter mellem grupperne.
 • Træneren skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Scroll to top