Lokalregler

Midlertidig lokalregel (okt. 2020)

  1. Banemarkeringer kan være pæle, plader eller spraymaling.
   Hvid markering = Out of bounds
   Rød markering = Strafområde
   Blå markering = Areal under reparation
   Sort pæl/skive = Droppezone
   Grøn top = Område med spilleforbud
  2. Afstandsmarkeringer samt røde, grønne, blå, sorte, blå/grøn og rød/grøn markeringer er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 16.1.
  3. Rhododendron buske defineres i det generelle område som et unormalt baneforhold med spilleforbud. Lempelse efter regel 16.1.b.
  4. Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 16.1.
  5. Bold out of bounds eller mistet
   Når en bold er out of bounds eller mistet, kan lokalregel E-5 anvendes.
   Se Korsør Golfklubs hjemmeside (PDF formatet).
  6. Dyreekskrementer behandles enten som:
   – En løs naturgenstand, der kan fjernes efter regel 15.1.
   – Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter regel 16.1.
  7. Hul 1 Out of bounds er defineret af hegnspælene mod boldbanen på højre side.
  8. Hul 5 og 10 Den interne out of bounds markering gælder kun ved spil af disse huller. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke flytbare forhindringer. Når markeringerne ophører, angiver en pil grænsens uendelighed.
  9. Hul 7 Hvis en spiller ikke med sikkerhed ved, om bolden er i strafområdet til venstre for teestedet på hul 7, må spilleren i modsætning til regel 18.3, spille en provisorisk bold efter regel 17.1.d. Hvis denne mulighed anvendes, må spilleren ikke bruge regel 17.1.d for den oprindelige bold, hvis den efterfølgende findes. Den provisoriske bold bliver bolden i spil, som normalt efter regel 18.3 og hvis den oprindelige bold indenfor 3 minutters søgetid:
   – IKKE FINDES, eller det er blevet en kendsgerning, eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet, eller
   – FINDES I STRAFOMRÅDET – så må spilleren vælge at spille den oprindelige bold som den ligger eller fortsætte med den provisoriske bold.
  10. Hul 16 Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i strafområdet, må spilleren tage lempelse med 1 strafslag efter regel 17.1 eller ved at droppe en bold i droppezonen efter regel 14.3.
  11. HUL 17 Det militære område på højre side er out of bounds. Hegnet definerer grænsen.
  12. Hul 18 Øveområdet for indspil og put til højre for greenen er defineret og markeret som ”areal under reparation med spilleforbud”. Lempelse efter regel 16.1b.

Straf for overtrædelse af lokalregler – generel straf.

Godkendt af DGU januar 2020.

Øvrig information
Afstand til forkant af green er markeret med natursten: Gul = 150 m / Rød = 100 m / Blå = 50 m.

Ordensregler
Spilletempo og rettigheder: Det er en spillergruppes ansvar at holde trit med gruppen foran.
Hvis spillergruppen har et ledigt hul foran, skal spillergruppen bagved lukkes igennem.
En enkelt spiller har ingen rettigheder.
Lørdage, søndage og helligdage har to-bolde ingen rettigheder til at blive lukket igennem.

 1. Banemarkeringer kan være pæle, plader eller spraymaling.
  Hvid markering = Out of bounds
  Rød markering = Strafområde
  Blå markering = Areal under reparation
  Sort pæl/skive = Droppezone
  Grøn top = Område med spilleforbud
 2. Afstandsmarkeringer samt røde, grønne, blå, sorte, blå/grøn og rød/grøn markeringer er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 16.1.
 3. Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 16.1.
 4. Bold out of bounds eller mistet.
  Når en bold er out of bounds eller mistet, kan lokalregel E-5 anvendes.
  Se Korsør Golf Klubs hjemmeside Standard lokalregel E-5.
 5. Dyreekskrementer behandles enten som:
  – En løs naturgenstand, der kan fjernes efter regel 16.1.
  – Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter regel 16.1.
 6. Hul 6 Det militære område langs nor-stien er out of bounds. Grænsen defineres af hegnet.
 7. Hul 8 Den asfalterede vej bag greenen er out of bounds. Den banenære kant definerer grænsen.

 

Straf for overtrædelse af lokalregler – generel straf.

Godkendt af DGU januar 2020.

Øvrig information
Afstand til forkant af green er markeret med natursten: Gul = 150 m / Rød = 100 m.

Ordensregler
Spilletempo og rettigheder: Det er en spillergruppes ansvar at holde trit med gruppen foran.
Hvis spillergruppen har et ledigt hul foran, skal spillergruppen bagved lukkes igennem.
En enkelt spiller har ingen rettigheder.

Lørdage, søndage og helligdage har to-bolde ingen rettigheder til at blive lukket igennem.

Midlertidige lokalregler for Old Course og Harboe Course

På grund af banens stand, herunder at der ofte klæbes jord på bolden, indføres der fra onsdag den 16. december 2020 følgende midlertidige lokalregler:

 

Midlertidig lokalregel E3 (Lejeforbedring)

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.

Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt er længden af et scorekort fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:

 • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
 • Skal være i det generelle område

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e. Bolden må renses.

 

Midlertidig lokalregel E2 (Rengøre bold)

Når en spillers bold ligger i det generelle område, må bolden løftes, renses og genplaceres uden straf. Spilleren skal markere stedet, før bolden løftes (Regel 14.1), og bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted (Regel 14.2).

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med ovennævnte midlertidige lokalregler: Generel straf efter Regel 14.7a.

Opmærksomheden henledes på, at der med indførelse af ovennævnte midlertidige lokalregler fortsat kan handikapreguleres.

Scroll to top