Lokalregler

Lokalregler for Old Course
1. Banemarkeringer kan være pæle, plader eller spraymaling.
Hvid markering Out of bounds
Rød markering Strafområde
Blå markering Areal under reparation
Sort pæl/skive Droppezone
Grøn top Område med spilleforbud

2. Afstandsmarkeringer samt røde, grønne, blå, sorte, blå/grøn og rød/grøn pæle/plader er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 16.1.

3. Rhododendron buske defineres i det generelle område som et unormalt baneforhold med spilleforbud. Lempelse efter regel 16.1.b.

4. Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 16.1.

5. Dyreekskrementer behandles enten som:
– En løs naturgenstand, der kan fjernes efter regel 15.1.
– Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter regel 16.1.

6. Hul 1 Out of bounds er defineret af hegnspælene mod boldbanen på højre side.

7. Hul 5 og 10 Den interne out of bounds markering gælder kun ved spil af disse huller. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke flytbare forhindringer. Når markeringerne ophører, angiver en pil grænsens uendelighed.

8. Hul 7 og 16 Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet til venstre for teestedet på Hul 7 eller strafområdet på Hul 16, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d (eller på Hul 16 ved at droppe en bold i droppezonen).
a. Hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet, skal der fortsættes med denne
b. Hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så skal spilleren fortsætte med den provisoriske
c. Hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid findes i strafområdet – så kan spilleren vælge enten at spille den oprindelige bold, som den ligger, eller fortsætte med den provisoriske bold.

9. Hul 16 Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i strafområdet, må spilleren tage lempelse med 1 strafslag efter regel 17.1 eller ved at droppe en bold i droppezonen efter regel 14.3.

10. HUL 17 Det militære område på højre side er out of bounds. Hegnet definerer grænsen.

11. Hul 18 Øveområdet for indspil og put til højre for greenen er defineret og markeret som ”areal under reparation med spilleforbud”. Lempelse efter regel 16.1b.

Straf for overtrædelse af lokalregler – generel straf.

12. Bold out of bounds eller mistet.
Når en bold er out of bounds eller mistet, kan lokalregel E-5 anvendes.

Straf for at spille fra forkert sted i strid med lokalregel E-5: Generel straf efter Regel 14.7a.
Se i øvrigt Korsør Golfklubs hjemmeside (PDF format).

Godkendt af DGU februar 2021.

Øvrig information:

Afstand til forkant af green er markeret med natursten: Gul = 150 m / Rød = 100 m / Blå = 50 m.

Ordensregler:
Spilletempo og rettigheder. Det er en spillergruppes ansvar at holde trit med gruppen foran.
Hvis spillergruppen har et ledigt hul foran, skal spillergruppen bagved lukkes igennem.
En enkelt spiller har ingen rettigheder.
Lørdage, søndage og helligdage har to-bolde ingen rettigheder til at blive lukket igennem.

 1. Banemarkeringer kan være pæle, plader eller spraymaling.
  Hvid markering = Out of bounds
  Rød markering = Strafområde
  Blå markering = Areal under reparation
  Sort pæl/skive = Droppezone
  Grøn top = Område med spilleforbud
 2. Afstandsmarkeringer samt røde, grønne, blå, sorte, blå/grøn og rød/grøn markeringer er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 16.1.
 3. Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 16.1.
 4. Bold out of bounds eller mistet.
  Når en bold er out of bounds eller mistet, kan lokalregel E-5 anvendes.
  Se Korsør Golf Klubs hjemmeside Standard lokalregel E-5.
 5. Dyreekskrementer behandles enten som:
  – En løs naturgenstand, der kan fjernes efter regel 16.1.
  – Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter regel 16.1.
 6. Hul 6 Det militære område langs nor-stien er out of bounds. Grænsen defineres af hegnet.
 7. Hul 8 Den asfalterede vej bag greenen er out of bounds. Den banenære kant definerer grænsen.

 

Straf for overtrædelse af lokalregler – generel straf.

Godkendt af DGU januar 2020.

Øvrig information
Afstand til forkant af green er markeret med natursten: Gul = 150 m / Rød = 100 m.

Ordensregler
Spilletempo og rettigheder: Det er en spillergruppes ansvar at holde trit med gruppen foran.
Hvis spillergruppen har et ledigt hul foran, skal spillergruppen bagved lukkes igennem.
En enkelt spiller har ingen rettigheder.

Lørdage, søndage og helligdage har to-bolde ingen rettigheder til at blive lukket igennem.

Scroll to top