a6f1b48e64d543ca736522a1d445370a.jpg
Manneklubben

Manneklubben

Manneklubben er én af de 4 officielle klubber i Korsør Golfklub.

Klubbens formål er for nuværende at skabe rammer for Manneklubbens
medlemmer, både omkring golfspillet og det sociale samvær, som tilfredsstiller
det enkelte medlem.

Skulle du have lyst til at blive medlem, kan du bare møde op en torsdag. Vi
har normalt fortrinsret på første
tee mellem 09:00 - 9:50, 14:00 - 14:50 og 16:00 -16:10.

Manneklubben vil med denne hjemmeside prøve at informere om de aktiviteter,
der sker i løbet af året.

Hvis man har idéer til ændringer af denne hjemmeside er man velkommen til
at skrive til mig.

På bestyrelsens vegne

Bent Overlade