Kontingent

Læg telefonen ned for bedste visning

Kontingent type Pris/år
Senior+
Fra det kalenderår, hvor man fylder 81 år
3.300
Senior
Fra det kalenderår, hvor man fylder 31 år.
Betales i to rater: 1. oktober og 1. januar
6.600
Ungsenior
Fra 22. år til 30. år i kalenderåret
2.200
Junior
  0 - 12 år
13 - 21 år
Betales i to rater: 1. januar og 1. juli

800
1.600
Fleksmedlem
uden spilleret
1.600
Fleksmedlem
med spilleret på Harboe Course.
Medlemmet erhverver DGU kort mærket 'F' og
har fri spilleret på KGKs Harboe Course bane.
Medlemmet kan mod betaling af greenfee spille på andre baner i henhold til klubbernes regler.
Der kan ikke opnås rabat ved spil på KGKs Old
Course. Passive medlemmer kan ved overgang til aktivt medlemskab vælge denne medlemskategori. Fri adgang til udendørs- og indendørs træningsfaciliteter, fri adgang til træningsbolde.
3.700
Long distance DK
Alle, der har fuldt medlemskab af en klub under
DGU, kan erhverve en ubegrænset spilleret på
KGKs baner og til klubbens udendørs
træningsfaciliteter som long distance medlem.
Fri adgang til træningsbolde.
3.200

Long distance udland
Alle, der har et medlemskab af en klub under
EGA, som har egen godkendt bane, og som kan dokumentere fast bopæl i rimelig afstand af denne klub, kan erhverve en ubegrænset
spilleret på KGKs baner og til klubbens
udendørs træningsfaciliteter som long distance
udland medlem. Fri adgang til træningsbolde.

2.000
Passiv
Passive medlemmer har adgang til klubbens
udendørs træningsfaciliteter, fri adgang til træningsbolde.

Det skal bemærkes, at i henhold til klubbens
vedtægter skal et eventuelt skifte fra et
medlemskab til et andet meddeles klubben
skriftlig senest den 10. december med virkning
fra det følgende kalenderår.
500
Årsleje af bagrum
Lille bagrum
Mellem bagrum
Mellem bagrum med el-stik
Stort bagrum
Stort bagrum med el-stik

350
450
725
650
925
Golf Cart P-plads med el-stik 5.000
Prøvemedlemskab
Inkluderer ugentlig fællestræning med PGA
uddannet pro, baneprøve, adgang til træningsfaciliteter og frit spil på Harboe Course banen i 3 måneder.

Alle fuldgyldige medlemmer har fri adgang til
udendørs- og indendørs træningsfaciliter, fri
adgang til træningsbolde
900

Tak til vores sponsorer

Hovedsponsor

Guldsponsorer

Sølvsponsorer