Hulspil

Hulspilsturnering 2019

Formatet er ændret i forhold til sidste år, således at ingen får nogen matcher uden betydning.

Turneringsbetingelser

Turneringsdeltagelse:

 Krav: Fuldtidsmedlemskab af Korsør Golf Klub og et handicap på max. 54.
 For spillere med max. 36 i handicap kræves det,  at det er et EGA-handicap.
 En af spillerne på holdet (et par) skal være fyldt 22 år.
 

Matchform:

Greensome med fult handicap.
Greensome er en matchform, i hvilken to spillere danner par og spiller mod et andet par. Begge spillere i parret slår ud fra teestedet (herrerne fra gult og damerne fra rødt teested), hvorefter parret vælger den bold, man ønsker at spille videre med. Den valgte bold spilles videre af den spiller, hvis bold ikke er valgt. Herefter skiftes spillerne til at slå. Straffeslag påvirker ikke spilleordenen. Hvis en spiller slår, når hans (eller hendes) partner skulle have slået, tabes hullet. Driver begge spillere boldene out of bounds eller tabt, må kun én spiller drive om. Partnerne bestemmer selv hvem, og vedkommende skal slå fra partnerens teested.
 

Matchafvikling:

Tilmeldte hold opdeles i 2 lige store rækker (A og B) opdelt efter handicap.
 
Vinderne af første match fortsætter i  1. division (vinderrækken) efter cup-system.
Taberne af første match fortsætter i 2. division (”taber”rækken) efter cup-system.
 
Er matchen lige efter 18 huller  spilles videre i sudden death fra hul 1 med det antal slag, som man havde ved matchens start.
 

Tidsterminer for afvikling af matcherne:

30. juni:  Sidste frist for spil af første match.
18. august: Sidste frist for spil af kvartfinaler.
15. september: Sidste frist for spil af semifinaler.
28. oktober: Sidste frist for spil af finaler. 
 
I tilfælde af, at der er mere end 32 tilmeldte par, forbeholder turneringsledelsen sig ret til at ændre i ovennævnte tidsterminer.
 
I tilfælde af, at parrene ikke har fået  aftalt et spilletidspunkt inden udløb af tidsterminerne gælder følgende:  Det par der møder op i klubhuset på sidste frist for afvikling af matchen kl. 16 har vundet matchen.  Er begge par  til stede afvikles matchen.
 Dette er en situation der ikke bør opstå. Det samme gælder udeblivelse fra en aftalt match.  
 
Slagtildelingen foregår således: Den spiller i parret med det laveste antal tildelte slag ganger slagene med 0,6, og spilleren med det højeste antal tildelte slag ganger med 0,4. Resultaterne lægges sammen. Resultatet er herefter parrets antal tildelte slag med 1 decimal. Parret med de fleste tildelte slag tildeles forskellen til det andet pars antal tildelte slag. Der rundes op eller ned efter de almindeligt kendte principper, og slagene fordeles efter handicapnøglen.

 Eksempel: Hold A har hhv. 9 og 22 tildelte slag. 9 x 0,6 + 22 x 0,4 = 14,2. Hold B har hhv. 26 og 28 tildelte slag. 26 x 0,6 + 28 x 0,4 = 26,8. Hold B's antal tildelte slag (26,8) fratrækkes hold A's antal tildelte slag (14,2). Resultatet 26,8 - 14,2 = 12,6, rundes op til 13. Hold B har da slag på de 13 sværeste huller ifl. handicapnøglen på scorekortet (hullerne med sværhedsgrad fra 1 til og med 13).
 

Spillet:

I hulspil spiller parrene mod hinanden om hvert enkelt hul. Det par, der har anvendt det mindste antal nettoslag på hullet, vinder dette. Har parrene det samme antal nettoslag på hullet, deles det. Matchen slutter, når det ene par har flere hullers forspring, end der er huller tilbage at spille (er et hold 3 huller op, og der er 2 tilbage at spille, anføres resultatet som 3/2). Er matchen slut inden hul 18, må man for hyggens skyld naturligvis gerne spille runden færdig.
 

Turneringsfee:

kr. 200 pr. par.
 

Tilmelding og tilmeldingsfrist:

 I Golfbox senest  5. maj 2019.  
 
Spilleplanen oplyses i starten af uge 19 pr. mail til deltagerne samt ved opslag i klubhuset.
 

Præmier:

Til nr. 1 og 2 i alle 4 rækker.  Turneringsfeen går til præmier ud fra følgende fordelingsnøgle: 35% til vinderne af 1. division,  25% til vinderne af 2. division, 25% til 2’erne i 1. division og endelig 15% til 2’erne i 2. division.
 

Udeblivelse:

Et par der ikke møder op til den aftalte tid taber matchen .
 

Udskiftning  af spiller:

Turneringsledelsen kan i helt specielle tilfælde tillade at en spiller erstattes f.eks. i forbindelse med længerevarende sygdom eller skade samt udstationering. 
 

Protester:

Protester med tilhørende dokumentation skal være turneringslederne i hænde senest 24 efter matchen.
 
Evt. tvivlsspørgsmål  kan  rettes til turneringsledelsen.
 

Turneringsledelse 2019:

Hans Gunnar Andersen, tlf. 42775785 eller 58529933, mail: hansgunn@mail.dk
Jette Fog, tlf.  40511233 eller 58541234, mail: jefog@hotmail.com
 

Tak til vores sponsorer

Hovedsponsor

Guldsponsorer

Sølvsponsorer