Hulspil

Hulspilsturnering 2019

Turneringsbetingelser

Turneringsdeltagelse

Krav: Fuldtidsmedlemskab af Korsør Golf Klub og et handicap på max. 54.

For spillere med max. 36 i handicap kræves det, at det er et EGA-handicap.

En af spillerne på holdet (et par) skal være fyldt 22 år.

En spiller kan optræde på to hold, f.eks. mand sammen med hustru, mand sammen med søn.

Matchform

Greensome.
Greensome er en matchform, i hvilken to spillere danner par og spiller mod et andet par. Begge spillere i parret slår ud fra teestedet (herrerne fra gult og damerne fra rødt teested), hvorefter parret vælger den bold, man ønsker at spille videre med. Den valgte bold spilles videre af den spiller, hvis bold ikke er valgt.

Herefter skiftes spillerne til at slå. Straffeslag påvirker ikke spilleordenen.

Hvis en spiller slår, når hans (eller hendes) partner skulle have slået, tabes hullet.

Driver begge spillere boldene out of bounds eller tabt, må kun én spiller drive om. Partnerne bestemmer selv hvem, og vedkommende skal slå fra partnerens teested.

Der spilles i rækker med op til 16 hold i hver række opdelt efter handicap.

3-4 hold spiller alle mod alle i en indledende pulje.

Puljevinder er det hold med flest matchpoint.

Ved lighed gælder følgende

  1. Holdenes indbyrdes kamp
  2. Flest vundne point i alle puljekampe
  3. Lodtrækning

De 4 puljevindere går videre til en semifinale.

Vinderne af semifinalen spiller finale og de 2 tabere af semifinalerne taberfinale.

Er matchen lige efter 18 huller i semifinaler og finaler spilles videre i sudden death fra hul 1 med det antal slag, som man havde ved matchens start.

Slagtildelingen foregår således

Den spiller i parret med det laveste antal tildelte slag ganger slagene med 0,6, og spilleren med det højeste antal tildelte slag ganger med 0,4. Resultaterne lægges sammen.

Resultatet er herefter parrets antal tildelte slag med 1 decimal. Parret med de fleste tildelte slag tildeles forskellen til det andet pars antal tildelte slag.

Der rundes op eller ned efter de almindeligt kendte principper, og slagene fordeles efter handicapnøglen.

Eksempel
Hold A har hhv. 9 og 22 tildelte slag. 9 x 0,6 + 22 x 0,4 = 14,2
Hold B har hhv. 26 og 28 tildelte slag. 26 x 0,6 + 28 x 0,4 = 26,8

Hold B's antal tildelte slag (26,8) fratrækkes hold A's antal tildelte slag (14,2). Resultatet 26,8 - 14,2 = 12,6, rundes op til 13.

Hold B har da slag på de 13 sværeste huller ifl. handicapnøglen på scorekortet (hullerne med sværhedsgrad fra 1 til og med 13).

Spillet

I hulspil spiller parrene mod hinanden om hvert enkelt hul.
Det par, der har anvendt det mindste antal nettoslag på hullet, vinder dette. Har parrene det samme antal nettoslag på hullet, deles det.

Matchen slutter, når det ene par har flere hullers forspring, end der er huller tilbage at spille (er et hold 3 huller op, og der er 2 tilbage at spille, anføres resultatet som 3/2). Er matchen slut inden hul 18, må man for hyggens skyld naturligvis gerne spille runden færdig.

En vundet match giver 2 points til vinderne og 0 point til taberne, medens en delt match giver 1 point til begge sider.

Tidsterminer for afvikling af matcherne

14. august
Indledende puljekampe, men start i god tid med at få afviklet jeres matcher

18. september
Semifinaler

31. oktober
Finaler/taberfinaler

I tilfælde af, at parrene ikke har fået aftalt et spilletidspunkt inden udløb af tidsterminerne gælder følgende: Det par der møder op i klubhuset på sidste frist for afvikling af matchen kl. 16 har vundet matchen med 2-0. Er begge par til stede afvikles matchen.

Dette er en situation der ikke bør opstå. Det samme gælder udeblivelse fra en aftalt match.

Turneringsfee

200 kroner pr. hold

Tilmelding og tilmeldingsfrist

I Golfbox senest 1. maj 2019.

Hvis en spiller skal deltage på 2 hold skal tilmelding af hold nr. 2 ske pr. mail til turneringsledelsen og betaling af turneringsfee skal ske til turneringsledelsen.

Gruppeinddelingerne oplyses i løbet af uge 19 pr. mail til deltagerne samt ved opslag i klubhuset.

Præmier

Til nr. 1, 2 og 3 i rækkerne.

Udeblivelse

Et par der ikke møder op til den aftalte tid taber matchen med 0-2.

Udskiftning af spiller

Turneringsledelsen kan i helt specielle tilfælde tillade at en spiller erstattes f.eks. i forbindelse med længerevarende sygdom eller skade samt udstationering.

Protester

Protester med tilhørende dokumentation skal være turneringslederne i hænde senest 24 efter matchen.

Evt. tvivlsspørgsmål kan rettes til turneringsledelsen.

Turneringsledelse 2019

Hans Gunnar Andersen
Telefon 42 77 57 85 eller 58 52 99 33
Mail hansgunn@mail.dk

Jette Fog
Telefon 40 51 12 33 eller 58 54 12 34
Mail jefog@hotmail.com

Tak til vores sponsorer

Hovedsponsor

Guldsponsorer

Sølvsponsorer