Lokale regler

Banemarkeringer

kan være pæle, plader eller spraymaling.

Hvid pæle
 • Out of bounds
Gule markeringer
 • Vandhazard
Røde markeringer
 • Parallel vandhazard
Blå markeringer
 • Areal under reparation
Blå/sort markering
 • Areal under reparation med spilleforbud. Når området er markeret med en enkelt pæl, er areal grænsen overgangen fra græs til kultiveret jord
Hvid spraymaling
 • Droppezone

Afstandsmarkeringer

samt gule, røde, blå, grønne og blå/sorte markeringer er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-2b.

Træer med støttepæle eller blå bånd

er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-2b.

Veje og stier er kunstigt overfladebelagte

Lempelse efter Regel 24-2b.

Sten i bunkers er flytbare forhindringer

Lempelse efter regel 24-1.

Parallel vandhazard langs venstre side af 4. hul

er kun markeret på den ene side, og anses derfor at udstrække sig uendeligt.

7. Hul. Første vandhazard – søen til venstre for teestedet

Hvis der kan opstå tvivl om, at en bold er i eller tabt i hazarden, må spilleren for at undgå en unødig forsinkelse, spille en provisorisk bold, under en af mulighederne i regel 26-1.

Hvis den oprindelige bold findes uden for hazarden, skal den provisoriske bold opgives.

Hvis den oprindelige bold findes i hazarden, må spilleren enten spille den som den ligger, eller fortsætte med den bold der er spillet provisorisk under regel 26-1

Hvis den oprindelige bold ikke findes, inden for de tilladte 5 minutters søgetid, skal spilleren fortsætte med den provisoriske bold.

I spillelinien tæt på green

kan der opnås lempelse fra ikke–flytbare forhindringer (sprinklerdæksler). Se regelbogens afsnit B, stykke 6.

Instrumenter

der alene kan måle afstand er tilladt.
Overtrædelse af denne regel medfører diskvalifikation.

For uddybning af lokale regler, samt midlertidige lokale regler, se venligst klubbens informationstavle.

Straf for overtrædelse af lokale regler

 • Hulspil      tab af hul.
 • Slagspil    2 straffeslag

Godkendt af DGU februar 2011.

Afstand til forkant af green

er markeret med plader nedfældet i fairway

 • Hvid = 200m
 • Gul = 150m
 • Rød = 100m
 • Blå = 50m

Tak til vores sponsorer

Hovedsponsor

Guldsponsorer

Sølvsponsorer